expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

четвртак, 19. септембар 2013.

ЗА ПРИРЕДБЕ


ЗА ПРИРЕДБЕ
*Свети Сава - рецитал
*Драмски текстови Луције Тасић
             KORNJAČA I ZEC
Lucija Tasić
             LAKOMI MEČIĆI
Lucija Tasić
              LIJA I ŽDRAL
Lucija Tasić
        MAČAK OTIŠAO U HAJDUKE  
Lucija Tasić
                   MEDVED I DEVOJČICA            
Lucija Tasić
*Драматизовани текстови / KLET  
                                HAJDUK STANKO                      
Zlatko Grušanović  
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
                   SERENADA MIKE ALASA I MILORADA MITROVIĆA
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović
Zlatko Grušanović


уторак, 17. септембар 2013.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?


О ЖИВОТИЊАМА

О БИЉКАМА
О ЉУДИМА
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
*Највећи град на свету
*Највиша зграда на свету
*33 најчудније зграде на свету
*Највиши торњеви на свету


КЊИГЕ
*Најмања књига на свету
*Највећа књига на свету
*10 најчитанијих књига свих времена
*Најстарија илустрована хришћанска књига на свету
*Најстарија ћирилична књига
*10 најскупљих књига на свету


МУЗЕЈИ
*Музеји и галерије
*Најлепши музеји на свету
*10 најлепших музеја уметности у Европи
*Најпосећенији музеји света
*Лувр - виртуелна шетња


СЛИКАРСТВО

ОСТАЛО

ЂАЧКИ ЦРТЕЖИ

понедељак, 16. септембар 2013.

ПРИПРЕМЕ ЗА УЧИТЕЉЕ - сајтови, линкови...

*Планови Сузане Миљковић
*Могући изгледи писане припреме

*ГОДИШЊИ, МЕСЕЧНИ, ТЕМАТСКИ ПЛАНОВИ ЗА 1. И 3. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - ЉИЉАНА ПЕЈЧИЋ


*МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ ЗА 1. И 3. РАЗРЕД (ПОЈЕДИНАЧНЕ ТАБЕЛЕ) ЉИЉАНЕ ПЕЈЧИЋ


*МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ ЗА 2. И 4. РАЗРЕД (ПОЈЕДИНАЧНЕ ТАБЕЛЕ) ЉИЉАНЕ ПЕЈЧИЋ

*Шаблон припреме за рад у комбинованом одељењу


*Материјал за инклузију - Сузана Миљковић

--------------------------------------------------
ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 
*Ваннаставне активности
*Еколошка секција - тема: ВОДА
*За часове одељењског старешине - на једном месту
*Припреме Лидије Виденовић за час одељењског старешине у 4. разреду - до 4. часа
*Припреме Лидије Виденовић за час одељењског старешине у 4. разреду - 
од 5. до 13. часа
*Сценарио за час одељењског старешине - избор представника...
*Сценарио за час одељењског старешине -
 помозимо другарици да се уклопи
*Продужени боравак
*Допунска настава за 2. разред - Светлана и Милана

---------------------------------------------------


*Зборник радова конкурса "Дигитални час" 
*ДИГИТАЛНА ШКОЛА 2010/11.
*ДИГИТАЛНА ШКОЛА 2011/12.
*ДИГИТАЛНА ШКОЛА 2012/13.
*Збирка наставних материјала разредне наставе 
*Дете плус - примери добре праксе
,,БЛОГ ПОСВЕЋЕН НАСТАВИ'' (велики број занимљивих припрема)
*Неколико припрема за рад у неподељеној школи и комбинованим одељењима
*Планови, припреме ... (блог)
СЦЕНАРИО ЗА ЧАС- више припрема Невене Перић (Избор информативних текстова за децу,
 Мистерија диносаурус,
 Прошлост и њени трагови. Овако је било некада,
 „Бела Грива“, Рене Гијо, 
Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу, 
„ПРИСИЛА ЈЕ РИЗИКОВАЛА“, Paul Drew Stevens,
 КРИТИЧКИМ МИШЉЕЊЕМ О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ,
 Болести зависности: наркоманија, алкохолизам, пушење,
 Село И Град,
 Равничарски крајеви, 
Саобраћајнице наших крајева, 
Како бити здрав – здрава исхрана, 
„Прозебли свирачи и вуци“, народна прича, 
Човек загађује ваздух,
 Равничарски крајеви, 
Својства земљишта, 
ДЕЛОВАЊЕ ЧОВЕКА НА ОКРУЖЕЊЕ, 
„Бела и жута девојчица“, Перл Бак, 
Писмено множење троцифрених бројева једноцифреним)
*Припреме од 1. до 4. разреда - Данијела Арсић
*5 припрема Бојане Дадић (Сликарка зима,
 Одузимање троцифрених бројева,
 Извођење музике свирањем,
 Самоникле и гајене биљке,
 Гласови и штампана слова П-Л-К)
*Тематски дан - Сачувајмо планету
*Неколико припрема Зоране Марушић 
(1. Glagoli - nekoliko priprema i dodatni materijal ;
 2. Film;
 3. Oči moje majke;
 4. Vrapčić
5. Voda i Biberče
6. Zavisnost razlike od umanjenika i Epska pesma - kombinovano 
7. Divlje živitinje- priprema i dodatni materijal )  
*Припреме за 1. разред на блогу Зоране Марушић
*Портфолио ученика - конкретни примери 
(Октобарске слике -сј, 
Певамо и свирамо научене тонове - мк,
 Композиција облика 2 - лк, 
Вођење лопте у трчању - фв)
*Више припрема за рад у комбинованом одељењу - Зорана Марушић
*Припреме - иновативни модели наставе
*Неколико припрема Луције Тасић за 1. разред (Опет креће пролеће, Лав и миш, Голуб и пчела,  Два друга)
*Неколико припрема Луције Тасић за 2. разред (Три прасета - математичка бајка, Промене у природи у јесен, Израда пингвина од пластичних флаша, Сачувајмо планету - тематски дан,  Правилан изговор и писање гласова (Ч, Ћ, Џ, Ђ), Животиње наших шума, Пролеће)
*Неколико припрема Луције Тасић за 3. разред (Научили смо из језика, Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем, Композиција - Новогодишња бајка, Сачувајмо борове и јеле, Израда животиња од материјала за рециклажу, Мачак у чизмама, Рачунске приче - сабирање и одузимање, Прича о доброј роди, О Вуку Караџићу - тематски дан, Бајка о белом коњу, Дечија права, Јесен)
*Неколико припрема Луције Тасић за 4. разред (Прва љубав - тематски дан, Свети Сава, Прича о дечаку и месецу, Сачувајмо планету)
*Ал' се небо осме'ива - трочас
*Припреме и материјал за 1. разред - Игром до знања
*Припреме настале на семинару ИНТЕГРАЦИЈА, КОРЕЛАЦИЈА, ЗАНИМАЦИЈА  
*ИНТЕГРИСАНА ПРИПРЕМА - ЗА ВИШЕ ЧАСОВА (ЗАНИМЉИВО!)
*ДОМИНЕ, УКРШТЕНИЦЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ

ПРИПРЕМЕ ЗА УЧИТЕЉЕ - математика


МАТЕМАТИКА
*Припрема са материјалом за рад у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда 
(мање-веће и израчунавање непознатог умањеника и умањиоца)
*Више припрема за 2. разред
*Више припрема за 3. разред
*Више припрема за 4. разред
*Прилози за наставу математике 
*5 припрема - ШКОЛСКИ КУТАК 
(Одузимање 36-2;
 Сабирање 64+6; 
Сабирање 32+20; 
Сабирање до 100; 
Сабирање бројева прве стотине)
*9 припрема за 2. разред - ШКОЛСКИ КУТАК 
(Сабирање 26+9 и одузимање 32-6;
Сабирање у оквиру прве десетице; 
Множење бројевима 2,5 и 10; 
Множење бројем 4; 
Множење бројем 7; 
Множење бројевима 6 и 7; 
Множење бројем 8, 
Таблица множења; 
Задаци са две операције:+и-) 
*Испред, иза, између, на, испод, изнад  
*Линије
*Сабирање и одузимање до 10
*Замена места сабирака
*Здруживање сабирака''
*За толико већи-мањи број
*Сабирање до 20
*Сабирање до 20 - проблемска настава
*Сабирање у другој десетици
*Сабирање и одузимање бројева до 20 - 1.р.
*Сабирање и одузимање - вежбање
*Припрема: Сталност збира - Јелена Младеновић
*Упоређивање и растављање десетица
*Сабирање десетица
*Сабирање типа 30+2
*Сабирање до 100
*Одузимање до 100
*Час математике у неподељеној школи 
*Непознати сабирак
*Једначине са сабирањем и одузимањем'
*Бројеви до 100
*Сабирање и одузимање до 100 - текстуални задаци
*Линије - припреме и прилози
*Множење као сабирање једнаких сабирака
*0 и 1 у операцијама множења и дељења
*Дељење двоцифреног броја једноцифреним
*Дељење двоцифреног броја једноцифреним - припрема, презентација, листић
*Колико је сати
*Једначине са сабирањем и одузимањем
*Једначине са сабирањем и одузимањем'
*Решавање једначина
*Решавање сложенијих једначина
*Једначине - припреме и прилози
*Разломци
*Половина'
*Задаци са 2 операције
*Бројеви до 1000
*Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
*Одузимање једноцифреног броја од троцифреног
*Одузимање десетице од троцифреног броја
*Писмено одузимање троцифрених бројева
*Сабирање троцифрених бројева са преласком
*Сабирање и одузимање до 1000
*Припрема: Множење и дељење до 1000
*Замена места и здруживање чинилаца
*Писмено дељење троцифреног броја једноцифреним
*Припрема: Када не пишемо заграде - Саша Маленовић
*Када не пишемо заграде
*Редослед рачунских операција
*Редослед рачунских операција
*Римске цифре
*Припрема: Неједначине са сабирањем и одузимањем - Марија Марковић 
*Проблемски текстуални задаци
*Задаци са две операције
*Решавање текстуалних задатака састављањем израза
*Врсте углова  и  презентације
*Настанак, елементи и врсте углова
*Троугао, врсте троуглова, особине, обим троугла
*Појам и израчунавање обима троугла
*Уочавање и цртање троуглова - припрема
*Цртање троуглова
*Круг и кружница
*Полупречник и пречник
*Правоугаоник и квадрат
*Обим квадрата
*Обим квадрата'
*Обим правоугаоника и квадрата
*Обим правоугаоника и квадрата'
*Обим правоугаоника и квадрата''
*Површина правоугаоника и квадрата  и   Задаци
*Квадрат и правоугаоник
*Обим и површина правоугаоника и квадрата
*Обим и површина правоугаоника и квадрата'
*Особине квадра и коцке
*Коцка
*Површина коцке и квадра
*Мерење запремине течности - 3.р.
*Припрема: Александра Топаловић - Површина фигура