expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

3. Р./ МАТ.

*Иницијални тестови - српски језик, математика, природа и друштво / Ивана Крстић

МАТЕМАТИКА                                                   

*Иницијални тест
*Троцифрени бројеви, римске цифре, проблемски задаци - листићи (Кроз игру до знања)
*Бројеви прве хиљаде, мере - листићи (Кроз игру до знања)
*Бројеви до 1000 - тест
*Бројеви до 1000, римске цифре - Лидија Виденовић
*Зависност збира и разлике
*Припрема за писмену вежбу - сабирање и одузимање, једначине и неједначине, праве у равни... (основни ниво)
*Припрема за писмену вежбу - сабирање и одузимање, једначине и неједначине, праве у равни... (средњи ниво)
*Припрема за писмену вежбу - сабирање и одузимање, једначине и неједначине, праве у равни... (напредни ниво)
*Сабирање и одузимање, једначине - листићи на 3 нивоа тежине
*Сабирање и одузимање до 1000, једначинењ и неједначине... - писмена вежба на 3 нивоа тежине
*Тачка, права, полуправа, дуж, угао, круг и кружница
*Задаци са множењем и дељењем
*Одузимамо двоцифрене од троцифрених бројева
*Сабирање, одузимање, множење - задаци за 3. разред
*Обим правоугаоника и квадрата
*Множење. Обим фигура. Мерење времена, масе и запремине течности.- Лидија Виденовић
Множење. Обим фигура. Мерење времена, масе и запремине течности'- Лидија Виденовић
*Логичко-комбинаторни задаци      - Логички задаци    - Логичко-кимбинаторни задаци 1 - Пчелица Маја (псеудоним са фејсбука)
*Логичко-комбинаторни задаци - Татјана Ковачев 
*Разломци - лекција
*Упоређивање разломака 
*Скраћивање и проширивање разломака
*Писмено дељење - објашњење - аутор: Љиљана Пејчић
*Занимљива математика - задаци за вежбање 
*Редослед рачунских операција 
*Годишњи тестови - систематизација
*Систематизација градива - Лидија Виденовић
*Модели задатака по нивоима - прелиставање
*Помоћ око домаћег задатка - 2 видео записа 
*Математичка бајка - Три прасета
*Римски бројеви - игре
*Римски бројеви - слагалица
*Систематизација - Љиљана Павловић
*Пролећна журка - математички задаци
*Математичка играоница - ваннаставне активности
                                  *Финални тест                                           
*Наставни материјал - уч. Мила
*Наставни материјал - ШКОЛСКА ТОРБА
*Наставни материјал - Сликовница 3-4
*Занимљиви и проблемски задаци - учитељица Мила
*МАТЕМАТИЧКИ ФОРУМ - ЗАДАЦИ ЗА И СА ТАКМИЧЕЊА
*Писмене вежбе - разне
*Задаци са такмичења
*Занимљиви задаци
*Разне вежбице - учитељица Радмила

Нема коментара:

Постави коментар

КАДА СВРАТИТЕ НА БЛОГ, ЛЕПО БИ БИЛО И ДА НАПИШЕТЕ НЕКИ КОМЕНТАР