expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

понедељак, 16. септембар 2013.

ПРИПРЕМЕ ЗА УЧИТЕЉЕ - природа и друштво, свет око нас


ПРИРОДА И ДРУШТВО, СВЕТ ОКО НАС
*Припреме за 4. разред - Лидија Виденовић 
(Трагови прошлости, 
Географски положај Србије, 
Територија и границе Србије, 
Симболи Р Србије, 
Главни град Србије, 
Становништво Србије, 
Права и обавезе у Р Србији)
*Занимљив материјал на блогу Сузане Миљковић
*Више припрема од 1. до 4. разреда
*Интегрисане припреме за 1. разред
*Класичне припреме за 1. разред
*Више припрема за 2. разред
*priroda i drustvo 3. by Anja Radonjić
*Више припрема за 4. разред
*priroda-i-drustvo-4 - припреме - Никола Кривокапић
*Приручник за природу и друштво - БиХ
*Савремени модели рада у настави природе и друштва 
(Чулни органи, 
Саобраћај у месту и околини, 
Шума као животна заједница, 
Кретање и отпор)
*Неколико припрема за часове природе и друштва /света око нас 
(Производња здраве хране, 
Копнене животне заједнице, 
Култивисане животне заједнице, 
Користи од домаћих животиња, 
Значај и заштита вода, 
Наобновљиви извори енергије)
*Отпад није смеће  и листић

*Неколико припрема Предрага Спасојевића - за 3. разред
 (Метеоролошка станица,
-Кружење воде у природи,
-Загревање и кретање ваздуха,
-Ваздух као покретач,
-Ваздух заузима простор ,
Промене при загревању и хлађењу течности, 
Пливање тела,
Особине течности,
Течности - растварачи
*Промене при загревању и хлађењу течности
*Вода  
*Особине воде
*Особине воде   и  презентација,  листићи
*Стања воде - припрема са материјалом
*Кружење воде у природи'
*Кружење воде у природи''
*Кружење воде у природи'''
*Кружење воде у природи''''
*Нежива природа
*Припрема за рад у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда 
(Занимања људи у мом месту и Значај земљишта)
*Припрема: Земљиште - 2. разред 
*(Ко чини породицу, 
Где живи породица, 
Шта у породици радимо заједно, 
Како се понашамо у породици, 
Како у породици бринемо о здрављу,
 Дечја права, )
*Породица  
*Мој дом
*Празници
*Наши празници
*Нова година и Божић
*Дечија права
*Пут од куће до школе, врсте саобраћаја, саобраћајни знакови...
*Живот и рад у школи'
*Дани у недељи
*Датум
*Годишња доба''
*Сналажење у времену
*Сналажење у времену'
*Сналажење у времену''
*Мерење времена
*Мерење времена'
*Оријентација у времену и годишња доба
*Припрема и материјал за час - Јесења сетва - Светлана Цеца Павловић
*Веза живе и неживе природе - 100. страна
*Биљке и животиње око нас
*Груписање живог света
*Биљке
*Делови биљке
*Природна станишта
*Шума, река, бара, ливада
*Ланац исхране - животне заједнице ливаде и шуме - кооперативно учење
*Разноврсност животиња
*Разноврсност животиња'
*Домаће животиње
*Домаће животиње'
*Домаће животиње''
*Домаће животиње''   
*ПРИПРЕМА ЗА ЧАС - Домаће животиње
*Жива природа - домаће животиње
*Где живе животиње
*Животне заједнице
*Станиште, животна заједница
*Шуме
*Шуме'
*Шума''
*Шума'''
*Шумске животиње
*Ливада и пашњак
*Ливада и пашњак'
*Шума, река, ливада
*Биљке и животиње шуме, ливаде, у води и око ње
*Бара
*Бара'
*Баре, језера, реке
*Станишта и животне заједнице
*Биљке и животиње наших вода
*Култивисане животне заједнице
*Животне заједнице - 3 нивоа сложености
*Гајене биљке
*Воћњак и виноград
*Парк
*Разлике међу животињама у зависности од средине у којој живе 
*Животиње
*Дивље животиње - огледни час у тројној комбинацији
*Птице селице *Птице селице - презентација
*Птице - утврђивање - интерактивна настава
*Биљке и животиње наших вода
*Флора и фауна, национални паркови
*Национални паркови
*Угрожене, ретке и заштићене биљке и животиње
*Ретке и угрожене биљне и животињске врсте у нашој земљи - Љиљана Кукић
*Насеља - 2. разред - припрема и материјал
*Насеља'
*Рељеф околине
*Понашање у насељу
*Делатности људи
*Оријентација помоћу плана насеља
*Саобраћај - активна настава у 2. разреду
*Саобраћај
*Саобраћај'
*Саобраћај''
*Саобраћај - припреме и прилози
*Врсте саобраћаја и саобраћајна средства
*Саобраћај у насељу и околини
*Саобраћај у насељу
*Безбедно учествујемо у саобраћају
*Занимања људи
*Занимања људи'
*Припреме: Моје место и Чувамо околину
*Како се предмети покрећу и крећу
*Кретање
*Огледни час - кретање
Кретање'
*Различити облици кретања
*Материјали и њихова својства
*Предмети, материјали и њихова својства
*Магнетизам и електрицитет
*Извори енергије
*Обновљиви извори енергије
*Човек и енергија
*Здрава исхрана - припрема за час света око нас
*Здрава исхрана
*Утицај човека на природу - материјал за часове - интегративна настава
*Лична хигијена - радионица
*Човек - део природе - 4.р.
*Прошлост
*Трагови прошлости
*Наше наслеђе - Татјана Ковачев

1 коментар:

КАДА СВРАТИТЕ НА БЛОГ, ЛЕПО БИ БИЛО И ДА НАПИШЕТЕ НЕКИ КОМЕНТАР