expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

понедељак, 16. септембар 2013.

ПРИПРЕМЕ ЗА УЧИТЕЉЕ - математика


МАТЕМАТИКА
*Припрема са материјалом за рад у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда 
(мање-веће и израчунавање непознатог умањеника и умањиоца)
*Више припрема за 2. разред
*Више припрема за 3. разред
*Више припрема за 4. разред
*Прилози за наставу математике 
*5 припрема - ШКОЛСКИ КУТАК 
(Одузимање 36-2;
 Сабирање 64+6; 
Сабирање 32+20; 
Сабирање до 100; 
Сабирање бројева прве стотине)
*9 припрема за 2. разред - ШКОЛСКИ КУТАК 
(Сабирање 26+9 и одузимање 32-6;
Сабирање у оквиру прве десетице; 
Множење бројевима 2,5 и 10; 
Множење бројем 4; 
Множење бројем 7; 
Множење бројевима 6 и 7; 
Множење бројем 8, 
Таблица множења; 
Задаци са две операције:+и-) 
*Испред, иза, између, на, испод, изнад  
*Линије
*Сабирање и одузимање до 10
*Замена места сабирака
*Здруживање сабирака''
*За толико већи-мањи број
*Сабирање до 20
*Сабирање до 20 - проблемска настава
*Сабирање у другој десетици
*Сабирање и одузимање бројева до 20 - 1.р.
*Сабирање и одузимање - вежбање
*Припрема: Сталност збира - Јелена Младеновић
*Упоређивање и растављање десетица
*Сабирање десетица
*Сабирање типа 30+2
*Сабирање до 100
*Одузимање до 100
*Час математике у неподељеној школи 
*Непознати сабирак
*Једначине са сабирањем и одузимањем'
*Бројеви до 100
*Сабирање и одузимање до 100 - текстуални задаци
*Линије - припреме и прилози
*Множење као сабирање једнаких сабирака
*0 и 1 у операцијама множења и дељења
*Дељење двоцифреног броја једноцифреним
*Дељење двоцифреног броја једноцифреним - припрема, презентација, листић
*Колико је сати
*Једначине са сабирањем и одузимањем
*Једначине са сабирањем и одузимањем'
*Решавање једначина
*Решавање сложенијих једначина
*Једначине - припреме и прилози
*Разломци
*Половина'
*Задаци са 2 операције
*Бројеви до 1000
*Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
*Одузимање једноцифреног броја од троцифреног
*Одузимање десетице од троцифреног броја
*Писмено одузимање троцифрених бројева
*Сабирање троцифрених бројева са преласком
*Сабирање и одузимање до 1000
*Припрема: Множење и дељење до 1000
*Замена места и здруживање чинилаца
*Писмено дељење троцифреног броја једноцифреним
*Припрема: Када не пишемо заграде - Саша Маленовић
*Када не пишемо заграде
*Редослед рачунских операција
*Редослед рачунских операција
*Римске цифре
*Припрема: Неједначине са сабирањем и одузимањем - Марија Марковић 
*Проблемски текстуални задаци
*Задаци са две операције
*Решавање текстуалних задатака састављањем израза
*Врсте углова  и  презентације
*Настанак, елементи и врсте углова
*Троугао, врсте троуглова, особине, обим троугла
*Појам и израчунавање обима троугла
*Уочавање и цртање троуглова - припрема
*Цртање троуглова
*Круг и кружница
*Полупречник и пречник
*Правоугаоник и квадрат
*Обим квадрата
*Обим квадрата'
*Обим правоугаоника и квадрата
*Обим правоугаоника и квадрата'
*Обим правоугаоника и квадрата''
*Површина правоугаоника и квадрата  и   Задаци
*Квадрат и правоугаоник
*Обим и површина правоугаоника и квадрата
*Обим и површина правоугаоника и квадрата'
*Особине квадра и коцке
*Коцка
*Површина коцке и квадра
*Мерење запремине течности - 3.р.
*Припрема: Александра Топаловић - Површина фигура

Нема коментара:

Постави коментар

КАДА СВРАТИТЕ НА БЛОГ, ЛЕПО БИ БИЛО И ДА НАПИШЕТЕ НЕКИ КОМЕНТАР