expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

недеља, 25. септембар 2022.

*СЛОВО-ГЛАС, СЛОГ, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА – 2. РАЗРЕД (лакша писмена вежбица)

 


Име _______________________________________

СЛОВО-ГЛАС, СЛОГ, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА – 2. РАЗРЕД

1.    Наброји све самогласнике у нашој Азбуци:

______________________________________________

2.    Заокружи сугласнике у датим речима:

МОРАВА                         МАРАМА                  КАМИОН             ЦРВ

3.    Подели набројане речи на слогове усправном цртом:

Морава                       марама             корпа                црв

4.    Поред сваке речи напиши из колико слогова се састоји:

Морава  ____             марама _____        корпа ____         црв ____

5.     Поред сваке реченице напиши из колико сречи се састоји:

Иде учитељица!    ______________

Милица чита занимљиву књигу.  ___________

Зашто плачеш, Душице?  ____________

6.    Заврши дате реченице одговарајућим знаком:

Прочитај ми још једну страницу_

Ја волим да читам_

Зашто ниси прочитао бајку_

Стиже тетка_

______________________________________________________________

Бодови: 1.зад -  5;     2.зад – 12;   3.зад -  9;  4.зад – 8;   5.зад – 9;   6.зад – 8.

Оцене:  5 (43-51)      4 (34-42)      3 (25-33)     2 (16-24)     1 (све до 16)


Можете преузети 

ОВДЕ
Нема коментара:

Постави коментар

КАДА СВРАТИТЕ НА БЛОГ, ЛЕПО БИ БИЛО И ДА НАПИШЕТЕ НЕКИ КОМЕНТАР